Vergoeding

Wij hebben een contract met de meeste verzekeraars. U vindt een overzicht van de verzekeraars waarmee wij een overeenkomt hebben op deze link.

Voor diagnostiek en behandeling kan één van de volgende producten worden gedeclareerd bij de verzekering:
– Kortdurend product
– Middellang product
– Intensief product

De maximale tarieven voor GBGGZ zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit, en deze Tarieven voor Curatieve GGZ zijn te raadplegen op de NZA website . De verzekeringen hanteren een percentage van het maximale NZA-tarief.

De consulten worden vergoed vanuit de basisverzekering. Er geldt geen eigen bijdrage voor behandeling in de GBGGZ . Wel geldt altijd het eigen risico. Dit eigen risico is afhankelijk van de verzekering die u hebt afgesloten. De verzekering zal dit met u verrekenen.

Daarnaast bestaat er een tarief voor onverzekerde zorg. Dit is zorg die niet door de verzekering vergoed wordt. De rekening hiervoor wordt naar u gestuurd en u dient deze zelf te betalen. Indien dit op u van toepassing zou zijn wordt dit met u besproken in de intake. Het tarief voor onverzekerde zorg is bij ons € 85,00