Begeleiding

De behandeling bij relatietherapie bestaat voornamelijk uit gesprekken met beide partners. Het kan zijn dat er een of meerdere gesprekken met één van de partners apart nodig is. Dat wordt altijd in overleg en met toestemming van beide partners gepland.

De psycholoog is onpartijdig en heeft geen oordeel over de oorzaken of de gevolgen van de relatieproblemen.

Het is vooral de bedoeling om samen met jullie naar een voor beide partijen goede oplossing te zoeken.

Gemiddeld duurt een relatietherapie 4 gesprekken. In deze 4 gesprekken wordt meestal goed duidelijk:

– Of jullie beiden verder willen gaan met elkaar
– Wat ervoor nodig is dat jullie weer tot elkaar kunnen komen
– Of er een goede manier bestaat om goed uit elkaar te gaan

De duur van een gesprek is ongeveer 60 minuten.

Het kan zijn dat bij één of bij beide partners een aantal zaken het verdere verloop van de relatiegesprekken in de weg staan. Bijvoorbeeld traumatische ervaringen of overheersende emoties.

Als tijdens de gesprekken blijkt dat een van beide partners psychologische hulp nodig heeft, is dit ook mogelijk. Indien je hiervoor een verwijzing van jouw huisarts krijgt, worden deze gesprekken vergoed door de verzekering. De relatiegesprekken worden dan nog steeds niet vergoed door de verzekering