Samenwerking

De praktijk werkt samen met andere hulpverleners. Er zijn bepaalde zorgaanbieders en organisaties waar wij mee samenwerken voor bijvoorbeeld consultatie, doorverwijzing of waarneming. Het meest frequent hebben wij overleg met de huisarts, praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige en fysiotherapeut.

In geval van langdurige ziekte of afwezigheid wordt de waarneming geregeld door mw. drs B. de Kroon op de praktijk of door de heer drs. M. Heutink.

In geval van een crisis kunt u in eerste instantie  terecht bij behandelend GZ-psycholoog M. Rongen. U kunt ook altijd uw huisarts bellen. Daarnaast kunnen u buiten kantooruren terecht op de huisartsenpost, SEH of GGZ-crisisdienst. De Praktijk is aangesloten bij de coöperatieve vereniging AGGT. Deze heeft afspraken met de HAP en crisisdienst met betrekking tot noodgevallen. Voor meer informatie, zie www.aggt.nl