Aanmelden

U wordt naar de praktijk verwezen door een huisarts, een bedrijfsarts of een medisch specialist.
Als er sprake is van een vermoeden van een stoornis, zal de arts een verwijsbrief voor u schrijven voor diagnostiek en\of behandeling bij de psycholoog. De behandelingen worden in dat geval door de meeste verzekeringen vergoed.

De problemen waarvoor u bij ons terecht kunt zijn onder andere:

  • Stemmingsstoornissen: bijvoorbeeld een depressieve stoornis, overmatige of vlakke emoties, wisselende stemming
  • Angststoornissen: bijvoorbeeld paniek, angst om de deur uit te gaan, angst voor bepaalde zaken of situaties
  • Obsessies en compulsies: dwanggedachten en\of dwanghandelingen
  • Slaapstoornissen
  • Lichamelijk onbegrepen klachten
  • Seksuele stoornissen
  • Persoonlijkheidsstoornissen
  • Autisme Spectrum Stoornissen

De gesprekken zijn er op gericht om uw dagelijkse functioneren zo snel mogelijk te herstellen.
U kunt in principe binnen 6 weken terecht voor een eerste gesprek. De behandeling kan dan binnen 4 weken starten.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Iedere maandag tot en met donderdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur kunt u contact opnemen met de praktijk voor het maken van een afspraak.

Op andere tijden kunt u het antwoordapparaat inspreken en bellen wij u zo snel mogelijk terug. Ook als u een afspraak wilt wijzingen of afzeggen kunt u het beste het antwoordapparaat inspreken als wij niet aanwezig zijn.