Aanmelden

U wordt naar de praktijk verwezen door een huisarts, een bedrijfsarts of een medisch specialist.
Als er sprake is van een vermoeden van een stoornis, zal de arts een verwijsbrief voor u schrijven voor diagnostiek en\of behandeling bij de psycholoog. De behandelingen worden in dat geval door de meeste verzekeringen vergoed.

De problemen waarvoor u bij ons terecht kunt zijn onder andere:

  • Stemmingsstoornissen: bijvoorbeeld een depressieve stoornis, overmatige of vlakke emoties, wisselende stemming
  • Angststoornissen: bijvoorbeeld paniek, angst om de deur uit te gaan, angst voor bepaalde zaken of situaties
  • Obsessies en compulsies: dwanggedachten en\of dwanghandelingen
  • Slaapstoornissen
  • Lichamelijk onbegrepen klachten
  • Seksuele stoornissen
  • Persoonlijkheidsstoornissen
  • Autisme Spectrum Stoornissen

De gesprekken zijn er op gericht om uw dagelijkse functioneren zo snel mogelijk te herstellen.
U kunt in principe binnen 5 weken terecht voor een eerste gesprek. Dit is wel afhankelijk van uw verzekering. Voor sommige verzekeringen hanteren wij een wachtijd van 5 weken, soms kunt u eerder terecht.

Iedere maandag tot en met donderdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur kunt u contact opnemen met de praktijk voor het maken van een afspraak.

Op andere tijden kunt u het antwoordapparaat inspreken en bellen wij u zo snel mogelijk terug. Ook als u een afspraak wilt wijzingen of afzeggen kunt u het beste het antwoordapparaat inspreken als wij niet aanwezig zijn.