(On)tevreden?

Als je tevreden bent horen we dat natuurlijk graag. Als je dat niet bent natuurlijk ook.

Klachten over de bejegening door de behandelaar of over de behandeling kun je in eerste instantie het beste met jouw behandelaar bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden, die in een gesprek opgelost kunnen worden. Als het niet lukt om de problemen rechtstreeks met jouw behandelaar op te lossen, dan kun je gebruikmaken van de LVVP. Deze kan een bemiddelaar aanwijzen om het gesprek tussen jou en de behandelaar te begeleiden. Op de website van de LVVP staat de procedure die hierbij kan helpen.

Is jouw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt je de klachtencommissie van de LVVP aanschrijven. Deze commissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger vanuit de cliëntenorganisaties en een lid van de LVVP. De klacht wordt dan – tegen de achtergrond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector – getoetst aan de Beroepscode voor psychologen of de Beroepscode voor psychotherapeuten. De Klachtencommissie doet slechts uitspraken en aanbevelingen, maar kan geen tuchtrechtelijke maatregelen nemen. Daarvoor dient je het tuchtcollege voor de gezondheidszorg te benaderen.