Samenwerking

Samenwerking

Wij werken samen met andere hulpverleners. Zoals bijvoorbeeld voor consultatie, overleg, doorverwijzing of waarneming. Het meeste hebben wij overleg met de huisarts, praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige en fysiotherapeut, dat doen we, als het om jou gaat altijd in overleg en met toestemming.

Waarneming

In geval van langdurige ziekte of afwezigheid wordt de waarneming geregeld door een van de collega’s van mijn intervisiegroep. Dit zal dan vermeld worden op de website.

Crisis

In geval van een crisis kun je tijdens kantooruren bellen met de praktijk of langskomen. Je kunt ook altijd jouw huisarts bellen. Daarnaast kun je buiten kantooruren terecht op de huisartsenpost, SEH of GGZ-crisisdienst. De praktijk is aangesloten bij de coöperatieve vereniging AGGT. Deze heeft afspraken met de huisartsen  en de crisisdienst met betrekking tot noodgevallen. Voor meer informatie, zie www.aggt.nl