Samenwerking

Samenwerking

De praktijk werkt samen met andere hulpverleners. Er zijn bepaalde zorgaanbieders en organisaties waar wij mee samenwerken voor bijvoorbeeld consultatie, doorverwijzing of waarneming. Het meest frequent hebben wij overleg met de huisarts, praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige en fysiotherapeut.

Waarneming

In geval van langdurige ziekte of afwezigheid wordt de waarneming geregeld door een van de collega’s van mijn intervisiegroep. Dit zal dan vermeld worden op de website.

Crisis

In geval van een crisis kunt u tijdens kantooruren bellen met de praktijk of langskomen. U kunt ook altijd uw huisarts bellen. Daarnaast kunnen u buiten kantooruren terecht op de huisartsenpost, SEH of GGZ-crisisdienst. De Praktijk is aangesloten bij de coöperatieve vereniging AGGT. Deze heeft afspraken met de huisartsen  en de crisisdienst met betrekking tot noodgevallen. Voor meer informatie, zie www.aggt.nl