Vergoeding

Wij hebben een contract met de meeste verzekeraars. U vindt een overzicht van de verzekeraars waarmee wij een overeenkomt hebben op deze  link

Op basis van de ernst van de klachten kan worden gekozen voor een behandeling in een kortdurende, middellange of intensieve behandeling, ongeveer tussen de 5 en 11 gesprekken. Na de intake wordt in overleg een behandelplan vastgesteld op basis waarvan het zorgtraject kan worden vastgesteld.

De maximale tarieven voor GBGGZ zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit, en deze Tarieven voor Curatieve GGZ zijn te raadplegen op de NZA website . De verzekeringen hanteren een percentage van het maximale NZA-tarief.

De consulten worden vergoed vanuit de basisverzekering. Er geldt geen eigen bijdrage voor behandeling in de GBGGZ . Wel geldt altijd het eigen risico. Dit eigen risico is afhankelijk van de verzekering die u hebt afgesloten. De verzekering zal dit met u verrekenen.

Daarnaast bestaat er een tarief voor onverzekerde zorg. Dit is zorg die niet door de verzekering vergoed wordt. De rekening hiervoor wordt naar u gestuurd en u dient deze zelf te betalen. Indien dit op u van toepassing zou zijn wordt dit met u besproken in de intake. Het tarief voor onverzekerde zorg is bij ons € 104,00

Als u een afspraak afzegt binnen 24 uur of een afspraak niet nakomt, wordt een tarief van € 104,00 bij u in rekening gebracht als niet nagekomen afspraak. U kunt dit bedrag niet bij uw verzekering declareren.