Vergoedingen en tarieven

Contracten

In 2024 hebben we een contract met : Achmea ( De Friesland, FBTO, Interpolis, de Christelijke zorgverzekeraar, Ziezo, Zilveren Kruis),  ASR  (a.s.r , Ik kies zelf van a.s.r.), CZ (CZ, CZdirect, IZZ, Just, Nationale Nederlanden, OHRA), Salland (HollandZorg, Salland), DSW ( DSW, inTwente, Stad Holland), EUcare (Caresq, Aevitae), Menzis (Anderzorg, Hema, Menzis,VnkVink), ONVZ ( ONVZ, VvAA), VGZ( VGZ Bewuzt, IZA, IZZ, UMC, Univé, VGZ, Zekur, United Consumers) Zorg en Zekerheid (AZVZ, Zorg en Zekerheid).

De tarieven van het zorgprestatiemodel voor 2024 kun je vinden op definitieve tarieven Nza.

Het zorgprestatiemodel

Het Zorgprestatiemodel is de naam van de nieuwe bekostiging voor de GGZ in Nederland sinds 1 januari 2022. In het Zorgprestatiemodel wordt de rekening gestuurd kort nadat de zorgprestaties plaatsvinden. Op jouw rekening kunnen dan meerdere losse consulten of andere zorgprestaties (bv. telefonisch consulten) staan.

In het zorgprestatiemodel legt jouw zorgverlener een zorgvraagtype vast. Het zorgvraagtype geeft informatie over (de ernst van) jouw zorgvraag. Het zorgvraagtype bepaalt niet de prijs van de behandeling. Dat doen de zorgprestaties die je krijgt. Soms bepaalt jouw zorgverlener tijdens de behandeling opnieuw het zorgvraagtype om verbetering te kunnen meten. Het zorgvraagtype vindt je terug op de rekening.
Vaak zijn de eerste gesprekken gericht op diagnostiek; het helder krijgen van jouw hulpvraag en de aanpak daarvan.  Op basis van die gegevens wordt het zorgvraagtype bepaalt. Daarna gaan we over tot de behandeling ofwel therapie. De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2023 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2023. De zorgprestaties die in 2024 plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor 2024.
De gespreksduur varieert van 30-45-60-90 minuten en je kunt deze op jouw factuur terugvinden als diagnostiek of behandeling . Meer informatie vind je op: https://www.zorgprestatiemodel.nl

Onverzekerde zorg

De overheid heeft een aantal diagnoses uit het vergoedingenpakket geschrapt. Dit is onder meer het geval bij de behandeling van aanpassingsstoornissen, slaapstoornissen, relatieproblematiek, en werk-gerelateerde problematiek. Als de zorg niet vergoed wordt vanuit de basisverzekering, dan wordt dat vooraf met jou besproken. Als je wilt kunnen we in dat geval zorg aanbieden in de vorm van onverzekerd product (OVP) consulten die je zelf dient te betalen.
Ook als je om privacy redenen geen gebruik wilt maken van de vergoeding van jouw zorgverzekeraar, wordt het OVP-tarief in rekening gebracht.

De kosten van OVP consulten moet je zelf betalen. Misschien heb je dan wel recht op een vergoeding vanuit jouw aanvullende verzekering. Deze informatie kun je opvragen bij jouw zorgverzekeraar. Soms kunt je ook een vergoeding krijgen via jouw werkgever, het UWV (in het kader van arbeidsintegratie) of andere instanties.

Ook kunt je besluiten om een behandeling die wel vergoed wordt vanuit de basisverzekering, toch zelf te betalen. Je hoeft dan geen verwijsbrief te hebben en wij hoeven dan niet persé een diagnose vast te leggen.

Het tarief voor onverzekerde zorg (OVP) is bij ons € 130,00 voor een gesprek van 45 minuten en 15 minuten indirecte tijd.

Niet nagekomen afspraak

Als je een afspraak afzegt binnen 24 uur of een afspraak niet nakomt, wordt een tarief van € 95,- bij je in rekening gebracht als niet nagekomen afspraak. Je kunt dit bedrag niet bij jouw verzekering declareren.