Vergoedingen en tarieven

Contracten

Wij hebben een contract met : Achmea ( De Friesland, FBTO, Interpolis, de Christelijke zorgverzekeraar, Ziezo, Zilveren Kruis),  ASR  (a.s.r , Ik kies zelf van a.s.r.), CZ (CZ, CZdirect, IZZ, Just, Nationale Nederlanden, OHRA), Salland (HollandZorg, Salland), DSW ( DSW, inTwente, Stad Holland), EUcare (Caresq, Aevitae), Menzis (Anderzorg, Hema, Menzis,VnkVink), ONVZ ( ONVZ, VvAA), VGZ( VGZ Bewuzt, IZA, IZZ, UMC, Univé, VGZ, Zekur, United Consumers) Zorg en Zekerheid (AZVZ, Zorg en Zekerheid) 

De tarieven van het zorgprestatiemodel voor 2024 kunt u vinden op definitieve tarieven Nza

Het zorgprestatiemodel

Het Zorgprestatiemodel is de naam van de nieuwe bekostiging voor de GGZ in Nederland en gaat in per 1 januari 2022. In het Zorgprestatiemodel wordt de rekening gestuurd kort nadat de zorgprestaties plaatsvinden. Op uw rekening kunnen dan meerdere losse consulten of andere zorgprestaties (bv. telefonisch consulten) staan. Uw zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2023 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2023. De zorgprestaties die in 2024 plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor 2024.

In het zorgprestatiemodel legt uw zorgverlener een zorgvraagtype vast. Het zorgvraagtype geeft informatie over (de ernst van) uw zorgvraag. Het zorgvraagtype bepaalt niet de prijs van de behandeling. Dat doen de zorgprestaties die u krijgt. Soms bepaalt uw zorgverlener tijdens de behandeling opnieuw het zorgvraagtype om verbetering te kunnen meten. Het zorgvraagtype vindt u terug op de rekening.
Vaak zijn de eerste twee intake-gesprekken gericht op diagnostiek; het helder krijgen van uw hulpvraag en de aanpak daarvan. Op basis van die gegevens vul ik de vereiste Honos+ lijst in die het zorgvraagtype bepaalt. Daarna gaan we over tot de behandeling ofwel therapie.
De gespreksduur varieert van 30-45-60-90 minuten en kunt u op uw factuur terugvinden als diagnostiek of behandeling . Meer informatie kunt u vinden op https://www.zorgprestatiemodel.nl

Onverzekerde zorg

De overheid heeft een aantal diagnoses uit het vergoedingenpakket geschrapt. Dit is onder meer het geval bij de behandeling van aanpassingsstoornissen, slaapstoornissen, relatieproblematiek, en werk-gerelateerde problematiek. Als de u geboden zorg niet vergoed wordt vanuit de basisverzekering, dan wordt dat vooraf met u afgestemd. Wij bieden dan zorg in de vorm van OVP consulten.
Ook als u om privacy redenen geen gebruik wenst te maken van de vergoedingsmogelijkheden bij uw zorgverzekeraar of bij uw gemeente, wordt het OVP-tarief in rekening gebracht.

De kosten van OVP consulten moet u zelf betalen. Wellicht heeft u in dat geval wel recht op een vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering. Informeert u hiervoor zelf bij uw zorgverzekeraar. Soms kunt u ook een vergoeding ontvangen via uw werkgever, het UWV (in het kader van arbeidsintegratie) of andere instanties. Ook kunt u besluiten om een behandeling die wel vergoed wordt vanuit de basisverzekering, toch zelf te betalen. U hoeft dan geen verwijsbrief te hebben, wij leggen geen diagnose vast en uw behandelaar is niet gebonden aan wettelijke en contractuele beperkingen ten aanzien van welke klachten mogen worden behandeld.

Het tarief voor onverzekerde zorg is bij ons € 131,82

Niet nagekomen afspraak

Als u een afspraak afzegt binnen 24 uur of een afspraak niet nakomt, wordt een tarief van € 95,- bij u in rekening gebracht als niet nagekomen afspraak. U kunt dit bedrag niet bij uw verzekering declareren.