Aanmelden

Je wordt naar de praktijk verwezen door een huisarts, een bedrijfsarts of een medisch specialist.
Als er sprake is van een vermoeden van een stoornis, zal de arts een verwijsbrief voor je schrijven voor diagnostiek en\of behandeling bij de psycholoog. De behandelingen worden in dat geval door de meeste verzekeringen vergoed.

De problemen waarvoor je bij ons terecht kunt zijn onder andere:

  • Stemmingsstoornissen: bijvoorbeeld een depressieve stoornis, overmatige of vlakke emoties, wisselende stemming, geen zin meer om dingen te ondernemen
  • Angststoornissen: bijvoorbeeld paniek, angst om de deur uit te gaan, angst voor bepaalde zaken of situaties
  • Psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen: bijvoorbeeld herinneringen aan nare gebeurtenissen die maar blijven terugkomen en je leven gaan beheersen
  • Obsessies en compulsies: dwanggedachten en\of dwanghandelingen
  • Ontwikkelingsstoornissen: bijvoorbeeld autisme spectrum stoornis, ADHD
  • Somatisch symptoomstoornissen: bijvoorbeeld onbegrepen lichamelijke klachten
  • Persoonlijkheidsstoornissen

De gesprekken zijn er op gericht om jouw dagelijkse functioneren zo snel mogelijk te herstellen.

Wachttijd

Op dit moment hebben we een wachttijd van ongeveer 8 weken voor het eerste gesprek. De behandeling kan dan aansluitend starten.

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of jouw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.  Jouw zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Iedere maandag, dinsdag en  donderdag  kun je telefonisch contact opnemen met de praktijk voor het maken van een afspraak. Als we niet opnemen kun je het antwoordapparaat inspreken of een mail sturen naar info@praktijkrongen.nl De mails zullen op maandag, dinsdag en donderdag beantwoord worden.

Je kunt altijd het antwoordapparaat inspreken en bellen wij je dan zo snel mogelijk terug. Ook als je een afspraak wilt wijzingen of afzeggen kun je het beste het antwoordapparaat inspreken als wij niet aanwezig zijn.