Behandeling

Voor een aantal problemen zijn de laatste jaren zgn. “evidence-based protocollen” ontwikkeld. Dit zijn op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde Cognitief Gedragtherapeutische behandelingen, ACT, Schematherapie en Kortdurende Oplossingsgerichte Psychotherapie. Ik ben in deze behandeltechnieken geschoold en hanteer deze protocollen in de praktijk. Voor meer informatie zie de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie. Daarnaast wordt voor de behandeling van trauma’s gebruik gemaakt van onder andere EMDR.
Meer informatie hierover vindt u bij de Vereniging EMDR Nederland. Ik zal daar waar nodig ook van de richtlijnen afwijken om de behandeling zo goed mogelijk aan te passen aan de unieke kenmerken van u en uw situatie.

Ook kunnen we gebruik maken van vragenlijsten die bij diagnostiek kunnen helpen.

Bij de behandeling van psychische problemen kan het ook zinvol en soms noodzakelijk zijn om behandelaren uit andere disciplines bij de behandeling te betrekken. Regelmatig komt het voor dat consultatie of behandeling bij een arts, psychiater of een andere hulpverlener in de therapie wordt meegenomen.

De gesprekken kunnen plaatsvinden in de vorm van:
– Individuele gesprekken bij  jongvolwassenen en volwassenen
– Online beeldbel gesprekken
– Relatie gesprekken
– Traumabehandeling (o.a. EMDR)
– E-health
– VR (virtual reality) behandeling