Behandeling

Na de intake kunnen we meestal meteen beginnen met de behandeling. De behandeling bepalen we samen en we besteden dan ook tijd aan het uitkiezen van die behandelvorm waar jij het meeste baat bij kunt hebben en waar je je het meest prettig bij voelt. Er wordt samen met jou een behandeldoel opgesteld, waarbij jouw hulpvraag centraal staat. Tijdens de behandeling kan het behandeldoel bijgesteld worden. Dat gaat altijd in overleg. Ook wordt de behandeling regelmatig ge-evalueerd zodat we weten dat we nog op de goede weg zijn of iets aan de behandeling of het doel moeten veranderen.

Voor veel problemen zijn ‘evidence-based protocollen’ ontwikkeld. Dit zijn op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde  behandelingen, die zijn opgenomen in de zorgstandaard. Een patiëntenversie van de zorgstandaarden kun je inzien op thuisarts.nl. Wij hanteren deze protocollen in de praktijk. We maken in behandeling vooral gebruik van cognitieve gedragstherapie (CGT),  acceptance and commitment therapy (ACT), schematherapie en oplossingsgerichte therapie. Daarnaast wordt voor de behandeling van trauma’s gebruik gemaakt van onder andere EMDR.
Meer informatie hierover vind je bij de Vereniging EMDR Nederland. Daar waar nodig wijken we natuurlijk ook van de standaarden af om de behandeling zo goed mogelijk aan te passen jouw hulpvraag en jouw situatie.

Ook kunnen we gebruik maken van vragenlijsten die bij diagnostiek kunnen helpen. Die worden gestuurd via het portaal www.embloom.nl.

Het kan ook zijn dat we andere behandelaren uit andere disciplines bij de behandeling betrekken. Regelmatig komt het voor dat overleg, consultatie of behandeling bij een arts, psychiater of een andere hulpverlener in de therapie wordt meegenomen. Dit gebeurt altijd in overleg en met jouw toestemming.

De gesprekken kunnen plaatsvinden in de vorm van:
– Individuele gesprekken
– Online beeldbel gesprekken
– Relatie gesprekken (alleen in het kader van de behandeling)
– Traumabehandeling (o.a. EMDR)
– VR (virtual reality) behandeling

Ook kan e-health worden ingezet in de vorm van oefeningen, dagboeken, modules via www.embloom.nl.