Psychologie

Wij zijn een psychologenpraktijk in Twente, die gevestigd is in Borne.

De praktijk biedt behandelingen in de Basis Geestelijke Gezondheids Zorg (BGGZ).
Dit wil zeggen dat wij kortdurende behandelingen verzorgen aan mensen met klachten op psychologisch gebied. Zowel jongvolwassenen als volwassenen en stellen zijn welkom.

De gesprekken zijn er op gericht om het dagelijkse functioneren zo snel mogelijk te herstellen. Omdat wij geloven in snelle hulp, direct bij u in de buurt, hanteren wij een zo kort mogelijke wachttijd.

De consulten kunnen desgewenst “face to face” of via videobellen plaatsvinden.

Wij houden ons aan de beroepscode voor Psychologen zoals de ze beschreven is door de Nederlandse Zorg Autoriteit. In de Beroepscode voor Psychologen staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels vermeld die aan het beroepsmatig handelen van een psycholoog worden gesteld. De volledige tekst van de beroepscode kunt u lezen op  beroepscode voor psychologen