De Praktijk

Praktijk Rongen is een psychologenpraktijk in Twente, die gevestigd is in Borne.

De praktijk biedt behandelingen in de Basis Geestelijke Gezondheids Zorg (BGGZ).
Dit wil zeggen dat er kortdurende behandelingen verzorgd worden aan mensen met klachten op psychologisch gebied. Zowel jongvolwassenen, volwassenen als ouderen zijn welkom. Je moet wel ouder zijn dan 18 jaar om een behandeling bij ons te kunnen starten.

De gesprekken zijn er op gericht om het dagelijkse functioneren zo snel mogelijk te herstellen. Omdat wij geloven in snelle hulp, direct bij jou in de buurt, hanteren wij een zo kort mogelijke wachttijd. Wij willen gebruik maken van behandelmethoden die goed onderzocht en getoetst zijn, daarom maken we gebruik van de zorgstandaard in de GGZ

We onderhouden korte lijnen met de huisarts, met collega’s en met andere specialisten om de beste zorg te kunnen bieden. Dit doen we natuurlijk altijd in overleg met jou. Als jouw problematiek te complex is voor een behandeling in de basis GGZ, of wanneer een andere collega meer gespecialiseerd is in de behandeling van jouw probleem, overleggen we met collega’s om goed te kunnen doorverwijzen.

We worden regelmatig gevisiteerd door de vakvereniging LVVP, waarbij de praktijk- en dossiervoering onder de loep genomen wordt. Klik hier voor het certificaat van May Rongen.

Wij houden ons aan de beroepscode voor Psychologen zoals beschreven is door de Nederlandse Zorg Autoriteit. In de Beroepscode voor Psychologen staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels vermeld waar we ons aan moeten houden. De volledige tekst van de beroepscode kunt je lezen op  beroepscode voor psychologen.

Gesprekken kunnen face to face of via video-beeldbellen worden gevoerd. We maken ook gebruik van e-health waarbij je met behulp van online programma’s en modules zelf ook bezig kunt zijn met verbeteren van jouw probleem.

  • Praktijk Rongen
  • ’t Dijkhuis 23
  • 7622CM Borne
  • tel 0742660355
  • AGB code: praktijk 94002052
  • KvK nummer: 08199767