Psychologie

Wij zijn een psychologenpraktijk in Twente, met vestigingen in Borne en Nijverdal.

De praktijk biedt behandelingen in de Basis Geestelijke Gezondheids Zorg (BGGZ)
Dit wil zeggen, dat wij kortdurende behandelingen verzorgen aan mensen met klachten op psychologisch gebied.

Ook bieden we hulp bij opvoedingsvraagstukken, relatieproblemen en verzorgen wij coachingstrajecten. Zowel  jong volwassenen als volwassenen als stellen zijn welkom.

De gesprekken zijn er op gericht om het dagelijkse functioneren zo snel mogelijk te herstellen. Omdat wij geloven in snelle hulp, direct bij u in de buurt, hanteren wij een zo kort mogelijke wachttijd.

Visie

Voor een aantal problemen zijn de laatste jaren zgn. “evidence-based protocollen” ontwikkeld. Dit zijn op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde cognitief gedragtherapeutische behandelingen en de kortdurende oplossingsgerichte psychotherapie. Ik ben in beide behandeltechnieken geschoold en hanteer deze protocollen in de praktijk, maar zal daar waar nodig ook van de richtlijnen afwijken om de behandeling zo goed mogelijk aan te passen aan de unieke kenmerken van u en uw situatie. Hierbij kunnen technieken en methodieken uit stromingen binnen zowel als buiten de cognitieve gedragstherapie worden gebruikt zoals Kortdurende Oplossingsgerichte Psychotherapie en Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Bij de behandeling van psychische problemen kan het ook zinvol en soms noodzakelijk zijn om behandelaren uit andere disciplines bij de behandeling te betrekken. Regelmatig komt het voor dat consultatie of behandeling bij een arts, psychiater, diëtist, fysiotherapeut/haptotherapeut of een andere hulpverlener in de therapie wordt geïntegreerd. De goede samenwerking met verschillende hulpverleners in de regio draagt bij tot een gedegen en optimale behandeling.

We maken gebruik van vragenlijsten die bij de diagnostiek kunnen helpen of aanvullen. Ook maken we gebruik van e-health, VR (virtual reality) behandelingen en de consulten kunnen desgewenst “face to face” of via videobellen plaatsvinden.

Wij houden ons aan de beroepscode voor Psychologen zoals de ze beschreven is door het N.I.P.  In de Beroepscode voor Psychologen staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels vermeld die aan het beroepsmatig handelen van een psycholoog worden gesteld. De volledige tekst van de beroepscode kunt u lezen op  beroepscode voor psychologen

Wij zijn lid van de LVVP  NIP en AGGT

Wij zijn in bezit van het kwaliteitsstatuut 2022

Wij zijn in het bezit van het Certificaat Kwaliteitsvisitatie NIP